top of page

Information inför bokning

Vinsch
Våra lastbilar är utrustade med vinsch som kan spela upp rull- och styrbara fordon med t ex motorfel. I de fallen är det viktigt att tänka på att ha en bogserögla som är lättillgänglig och möjlig att använda. Observera att bilarna omlastas och ifall vinschning av någon anledning ej behövdes vid pålastning, kan det behövas vid t ex en omlastning. Dessa personer finns inte tillgängliga vid omlastningen och därför kan vinschning behövas. Även fordon utan bromsar måste i regel vinschas på. Om bilen saknar något hjul, har låsta bromsar eller annat kanske bilen måste lastas med truck. Samtliga dessa bilar kan innebära en säkerhetsrisk för chauffören, och det är därför viktigt att ni meddelar skick på bilen vid bokning så att rätt förberedelser kan göras. Vid vinschning och trucklastning tillkommer en avgift. 

Läckande olja, en miljöfara
Vi kan inte transportera bilar som läcker olja. Se därför till att tappa ur oljan i de fall motor eller annat har läckage. Om detta ändå skulle inträffa kan beställaren bli ersättningsskyldig för sanering av mark, lastbilen samt övriga bilar som står lastade på ekipaget. Transportören värnar om miljön och ber er att respektera detta.

Krockade bilar
Krockade bilar eller renoveringsobjekt kan ha delar som skulle kunna falla av under transporten. Det är avsändarens eller beställarens skyldighet att fästa bräckliga delar för att undvika detta. Fordonet måste vara i transportdugligt skick och då skada på eget eller annans gods orsakas genom fel eller försummelse av avsändare/beställare har transportören rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

Motorer som ej får startas
Om du av någon anledning ej vill att din motor startas under transporten är det viktigt att du tydligt informerar om detta genom följande:

  1. Vid bokningen till transportören, meddela tydligt att bilen ej får startas.

  2. Fäst ett A4-ark på ratten i din bil, där det står ”STARTA EJ MOTORN” med stora tydliga bokstäver.

Om du inte följer denna anvisning kan vi ej ansvara för skador relaterade till ovan. Samma anvisning gäller för annan viktig information som vi bör känna till.

Vinter innebär snö och skottning.
När vi aviserat hämtning är det viktigt att bilen är fri från snö. Eventuell snöskottning debiteras enligt prislista. På vintern har även våra chaufförer extra svårt att ta sig fram med lastbilarna. Gör upp med chauffören om lämplig lastplats och ta fordonet dit. Om avsändaren inte kan flytta bilen måste detta meddelas till transportören så att en bärgare eller mindre transportbil bokas för att transportera fordonet till lämplig lastplats.

Lastning i hamnar
Lastning i hamnar tar alltid längre tid. Vi får ofta vänta, gå genom id-kontroller samt lokalisera fordonen. Detta debiteras enligt prislista. Tänk på att vi utöver chassinummer för Skandiahamnen i Göteborg behöver DG-nummer. På Kärraterminalen behövs UZR-nummer och på Nordtrafik behövs MNO-nummer. Andra releasenummer kan behövas i övriga hamnar. Meddela alltid dessa vid bokning. Vissa hamnar tar uppställningskostnader efter några dagar. Transportören kan inte ansvara för dessa kostnader om transporten drar ut på tiden men vi kan oftast erbjuda lokaltransporter för flyttning till annan plats på orten om så önskas. Kostnad för detta enligt offert.

Leveranstider
Vissa perioder på året är bokningstrycket väldigt högt och transporterna kan ta längre tid än normalt. Detta kan t ex inträffa vid storhelger som påsk, midsommar, jul och nyår. Även snörika vintrar gör att transporterna tar längre tid än normalt. Det är ofta svår framkomlighet med långa köer som följd samt att många bilar står insnöade, ej har vinterdäck eller är strömlösa m m vid lastning. Transportören kan tyvärr inte ersätta sena leveranser vid dessa tillfällen. 

Informationsinsamling

Vid användning utav Prisförfrågan/bokning formulär och Kontakta oss formulär samlar vi er data för att använda detta i vår verksamhet. Vi kan även använda den vid riktade mail till kunden om det finns i vårt intresse.

bottom of page